Iyo Railway

Tram and lightrail in Matsuyama, Ehime pref.

1980s
(photo:N.Takayama)

1980s
(photo:N.Takayama)

1998-99
(photo:K.Okamoto)

Otemachi

Matsuyamashi

Sekijuji-byoin-mae

Heiwadori 1

Yokogawara

Koen-mae

Between Komachi and Miyatacho

Gunchuko

Near of Dogo-onsen

Matsuyama station

Yokogawara

Between Shimizu-cho and Takasago-cho

Between Shiyakusho-mae and Minami-Horibata

Dogo-onsen

Matsuyamashi

City Hall

Minami-horibata
Mitsu
Iyo Railway Co.'s official website

Home Page